« »
Black Daimon
Thomas Feuerstein, BLACK DAIMON, 2007
C-print, 122 x 230 cm